divider

Faaliyet Alanlarımız

separator

Aile / Miras Hukuku 
-Evlilik Öncesi Anlaşmalar -Boşanma 
-Velayet -vesayet 
-Vasiyetname 
-Nafaka 
-Evlilik Malları 
-Miras davaları 
-tenkis ve tapu iptali davaları -vasiyetin tenfizi ve iptali davaları -İsim ve Yaş Tashihi Davaları

-Kamulaştırma Davaları -Kamulaştırmasız el atma davaları 
-Trafik kazaları ve tazminatlar

Ceza Hukuku 
-Ağır Ceza -Asliye Ceza -Sulh Ceza 
-Soruşturma
-Kovuşturma İşlemleri

 

 

 

İcra Ve İflas Hukuku İş Hukuku 
-İşçilik alacaklarına ait davalar -İşe iade davaları
-İş Sözleşmeleri 
-Hizmet Sözleşmeleri 
-Toplu İş Sözleşmeleri 
-İş Sözleşmelerinin Feshi 
-İş Hukukuna İlişkin Hukuki   mütala

Gayrimenkul Davaları
-Tapu iptal ve tescil davaları -Kadastro davaları 
-Orman arazileri ve 2-B davaları 
-Gayrimenkul Satış Vaadine dayalı davalar
-İpotek ve şuyulandırma davaları -Taksim ve İzale-i şuyu davaları

Uluslararası Hukuk 
-Yabancı Ülkelerde Verilmiş Tahkim Ve  Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi davaları

 

 

 

Şirketler Hukuku 
-Her türlü davaları Marka patent davaları haksız rekabet davaları
-Şirket Kuruluşu 
-Şube Ve İrtibat Bürosu Kuruluşu -Şirket Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması 
-Ortak Girişim 
-Danışmanlık Hizmetleri 
-Malvarlığı Satış Sözleşmeleri 
-Ticari Sözleşmeler 
-Distribütörlük Sözleşmesi -Lisans Sözleşmesi

İDARİ VE VERGİ DAVALARI

Bankacılık Ve Finans Hukuku 
-Bankacılık hukukuna dair hertürlü davalar 
-Kredi Sözleşmeleri -Sermaye Yatırımları 
-Teminatlı İşlemler
-Finansal Kiralama 
-İpotek 
-Hukuki İnceleme


separator